CẤP THOÁT NƯỚC

Hệ thống cấp nước là tổ hợp các công trình thu nước, vận chuyển nước, xử l‎‎y  nước, điều hoà và phân phối nước tới đối tượng sử dụng nước.

Các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống cấp nước là:

– Bảo đảm đưa đầy đủ và liên tục lượng nước cần thiết đến các nơi tiêu dùng.

– Bảo đảm chất lượng nước đáp ứng các yêu cầu sử dụng

– Giá thành xây dựng và quản  lý rẻ

– Thi công và quản  lý dễ dàng thuận tiện, có khả năng tự động hoá và cơ giới hoá việc khai thác…

0984 866 470
chat-active-icon
chat-active-icon